Novi zakon o ekslozivnim tvarima

By 7. listopada 2017. Novosti No Comments

30. lipnja 2017. Hrvatski sabor priihvatio je novi zakon o eksplozivnim tvarima te je on trenutno na snazi. Što to znači za svijet pirotehnike u Hrvatskoj? Ponešto novosti od kojih su najvažnije da je zabranjena prodaja petardi bez CE oznake te petardi razreda 3. Uz to količina pirotehnike koje jedna osoba smije posjedovati je ograničena na najviše 2 kg netomase pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili kategorije F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3.

Za nas je najbitniji članak 62. istog zakona kojeg donosim u cijelosti:

IX. PRODAJA NA MALO

Članak 62.

(1) Pravne osobe i obrti mogu prodavati oružje, streljivo i dijelove streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) na malo u prodavaonicama oružja i streljiva, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, P1 i T1, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava za koje posjeduju odobrenje Ministarstva. Osobe koje obavljaju prodaju u navedenim prodavaonicama moraju biti stručno osposobljene i zdravstveno sposobne.

(2) Pirotehnička sredstva iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je prodavati i u prodavaonicama oružja i streljiva ako prodavaonica ispunjava građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava.

(3) Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja građanima starijim od 18 godina.

(4) Uporaba pirotehničkih sredstava iz stavka 3. ovog članka dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

(5) Pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

(6) Građanima nije dozvoljena nabava niti uporaba petardi i redenika iz kategorije F3, kao ni uporaba pirotehničkih sredstava iz kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

(7) Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 koja će se koristiti za potrebe spašavanja ljudi i životinja te u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom i prometu u unutarnjim vodama, kao i u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivredi i sličnim djelatnostima dozvoljena je tijekom cijele godine osobama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za koju se predmetna pirotehnička sredstva kupuju ili dokaz o posjedovanju plovila pri kupnji pirotehničkih sredstava iz kategorije P1.

(8) Građanin može posjedovati najviše 2 kg netomase pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili kategorije F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3.

(9) Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina.

(10) Uporaba pirotehničkih sredstava iz stavka 9. ovog članka dozvoljena je građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.

(11) U prodavaonicama pirotehničkih sredstava i prodavaonicama oružja i streljiva, nakon radnog vremena, mogu se držati samo pirotehnička sredstva kategorije F1, osim kada prodajni prostor zadovoljava uvjete priručnog skladišta, pri čemu se mogu držati i ostale eksplozivne tvari.

(12) U kioscima je dopušteno držati do 3 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(13) U ostalim prodavaonicama dopušteno je držati do 15 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(14) Veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 mogu se držati u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

(15) Prodaja na malo i posjedovanje vatrenog oružja iz kategorije A posebnog propisa nije dozvoljeno.

(16) U prodavaonici oružja i streljiva vatreno oružje mora se držati u skladu s odredbama posebnog propisa kojim je regulirano područje maloprodaje oružja i streljiva, a najveća količina streljiva koju je dozvoljeno držati u prodavaonici određuje se tako da ukupna količina baruta u streljivu ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentne mase TNT-a.

(17) Vatreno oružje i streljivo smije se prodavati samo pravnoj osobi ili obrtu čija je djelatnost uređena ovim Zakonom ili građaninu koji ima odobrenje za nabavu vatrenog oružja po posebnom propisu.

(18) Dijelovi streljiva (barut, inicijalne kapisle i kapislirane čahure) smiju se prodavati pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva za proizvodnju i/ili istraživanje i/ili uporabu eksplozivnih tvari ili oružja te pravnim osobama, obrtima, udrugama ili građanima koje imaju valjani oružni list.

(19) Pravne osobe i obrti koji slijepo streljivo za tehničku namjenu koriste za svoje potrebe dužne su ga skladištiti u prostorima u kojima se ne nalaze zapaljive tekućine, plinovi i druge lako zapaljive tvari.

(20) Slijepo streljivo za tehničku namjenu može se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine u prodavaonicama oružja i streljiva, prodavaonicama pirotehničkih sredstava te drugim prodavaonicama robe za tehničke namjene.

KOMPLETAN NOVI ZAKON NALAZI SE OVDJE: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_70_1657.html

No zanimljiva stavka zakona je i sljedeća:

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

(1) Pravne osobe, obrti i udruge koje proizvode, prometuju, ispituju, istražuju, prodaju na malo i koriste eksplozivne tvari na temelju odobrenja Ministarstva dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

DAKLE PREMA OVOME, U NAREDNIH GODINU DANA OD TRENUTKA STUPANJA ZAKONA NA SNAGU, JOŠ UVIJEK ĆE SE U HRVATSKOJ MOĆI PRODAVATI SVE KAO I DOSAD(TVRTKE IMAJU TIH GODINU DANA DA USKLADE POSLOVANJA), PA TAKO I PETARDE F3 RAZREDA. NO ZANIMLJIVO JE PITANJE, TKO ĆE IH KUPITI AKO JE TAJ ISTI ZAKON GORE ZABRANIO KUPNJU ISTIH?